Juridiska domar och beslut

Domstolsärenden
Den spanska förordningen Sedan 1990-talet har Europeiska unionen varit oroad över klagomål om missbruk av "timeshare-produkter" och godkände det europeiska direktivet 94/47/CE den 26 oktober 1994 till...
Läs mer
fel: Innehållet är skyddat !!