Framgångsrika överlåtanden
1385
Få reda på vad våra kunders säger!
Framgångsrika Fodringar
1056
Få reda på vad våra kunders säger!
Pågående Ärenden
464
Ta reda på om ni är berättigad att göra en fordran

Bildad av branschpersonal med över 30 års erfarenhet av semesterägarverksamheten finns våra tjänster där för att ge information och stöd. 

Våra företagsadvokater och internationella, advokatbyråer, notarier och ersättningsföretag utgör ett av de största teamen i Europa, som är där för att vägleda i alla typer av ägande från fasta veckor, poäng, flytande, fraktionerade eller klubbsystem. 

Påbörja er förfrågan idag!

Timeshare överlåtande

Om ni vill avstå från er timeshare, använd vårt formulär för avståelse så får du ytterligare information som är specifik för ert ägande.

Använd fodringsuträknaren

Om ni vill ta reda på om ni är berättigad att kräva fordran, använd vår online-fordran uträknare.  

Kostnadsfri rådgivning

Har ni frågor och ni föredrar att prata med våra kundtjänst agenter? Använd vår online chatt eller ring oss på 0034 822 684 519

Överlåtningsformulär

Fordringsuträknare

Efterfråga en rådgivning efter era eventuella behov

fel: Innehållet är skyddat !!