RCI utbytesavgifter ökar

RCI växlingsavgifter ökar

Alla
Mer ekonomisk börda läggs på tidsdelningsägare, eftersom RCI-utbytesavgifterna kommer att stiga från och med nästa månad. Många RCI-medlemmar världen över kanske inte är medvetna om denna väntande ökning, eftersom...
Läs mer
fel: Innehållet är skyddat !!