Juridische strategieën voor het terugkrijgen van vastgoedinvesteringen in insolvente bedrijven

Invoering

De ineenstorting van een vastgoedbedrijf kan voor beleggers problemen opleveren, vooral wanneer het bedrijf failliet wordt verklaard of een insolventieprocedure wordt gestart. Alles is echter niet verloren. Door de beschikbare juridische strategieën te begrijpen, kunnen beleggers deze uitdagingen het hoofd bieden en eraan werken hun geld terug te krijgen. Dit bericht biedt advies over effectieve juridische tactieken om het herstel in dergelijke scenario's te maximaliseren.

Inzicht in het faillissements- en insolventielandschap

Wanneer een vastgoedbedrijf insolvent wordt of faillissement aanvraagt, geeft dit aan dat het bedrijf niet aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. De juridische procedures die volgen hebben tot doel de schulden van het bedrijf te herstructureren of de activa te liquideren om de crediteuren te betalen. Voor beleggers is het de sleutel om zichzelf strategisch te positioneren om het maximaal mogelijke bedrag uit deze procedures terug te vorderen.

Belangrijke juridische strategieën voor herstel

 1. Een bewijs van claim indienen
  • Wat het is: Een bij de faillissementsrechtbank ingediend document waarin het bedrag wordt vermeld dat de schuldenaar aan de schuldeiser verschuldigd is.
  • Waarom het belangrijk is: Het tijdig indienen van een accuraat schadebewijs zorgt ervoor dat uw investering wordt erkend in de procedure. Als u geen aangifte doet, kan dit ertoe leiden dat u uw recht op mogelijk herstel verliest.
 2. Beveiligde versus niet-gegarandeerde claims
  • Beveiligde claims: Dit zijn schulden die worden gedekt door onderpand, zoals onroerend goed. Beveiligde schuldeisers hebben vaak een hogere prioriteit bij de verdeling van activa.
  • Ongedekte claims: Deze worden niet gedekt door onderpand en hebben een lagere prioriteit.
  • Strategie: Stel uw claim indien mogelijk als zekergesteld. Dit kan juridische stappen met zich meebrengen om te bewijzen dat uw investering werd gedekt door specifieke activa van het bedrijf.
 3. Deelnemen aan crediteurencommissies
  • Wat het is: Een groep crediteuren die is aangesteld om de belangen van alle crediteuren in de faillissementsprocedure te vertegenwoordigen.
  • Waarom het belangrijk is: Door deel uit te maken van deze commissie krijg je een stem in de onderhandelingen en besluiten, zoals het goedkeuren van reorganisatieplannen of de verkoop van activa.
 4. Frauduleuze overdrachten uitdagen
  • Wat het is: Juridische acties die overdrachten van activa aanvechten die door de schuldenaar vóór het faillissement zijn gedaan en die bedoeld waren om schuldeisers te bedriegen.
  • Waarom het belangrijk is: Door deze overdrachten met succes aan te vechten, kunnen activa worden teruggegeven aan de boedel, waardoor de beschikbare middelen voor uitkering aan crediteuren toenemen.
 5. Onderzoek naar claims van derden
  • Wat het is: Juridische claims tegen derden die mogelijk aansprakelijk zijn in verband met het falen van het insolvente bedrijf.
  • Waarom het belangrijk is: Dit kan inhouden dat bedrijfsdirecteuren worden aangeklaagd wegens schending van de fiduciaire plicht of dat er claims worden ingesteld tegen entiteiten die hebben geprofiteerd van frauduleuze overdrachten.
 6. Onderhandelen over schikkingen
  • Wat het is: Het bereiken van overeenstemming met de debiteur of andere crediteuren om uw vordering tot een bepaald bedrag te verrekenen.
  • Waarom het belangrijk is: Schikkingen kunnen het herstel bespoedigen en tot betere resultaten leiden dan wachten op de afronding van langdurige gerechtelijke procedures.

Werken met gespecialiseerde juridische teams

Het navigeren in faillissements- en insolventieprocedures vereist gespecialiseerde juridische kennis. Het samenwerken met juridische experts die ervaring hebben met vastgoedbeleggingen en insolventierecht is van cruciaal belang. Bij Legal Exits Worldwide SL brengen we, in samenwerking met Mesa Abogados, de expertise in die nodig is om deze strategieën effectief na te streven, en ervoor te zorgen dat uw belangen krachtig worden vertegenwoordigd.

Conclusie

Het terugkrijgen van investeringen van insolvente vastgoedbedrijven is een uitdagende onderneming, maar met de juiste strategieën en juridische ondersteuning is het mogelijk uw herstel te maximaliseren. Het begrijpen van de fijne kneepjes van het faillissementsrecht en het op een voordelige manier positioneren van uw claim zijn cruciale stappen in dit proces. Legal Exits Worldwide SL begeleidt u bij elke stap en biedt de robuuste juridische vertegenwoordiging die nodig is om door deze complexe procedures te navigeren.

Neem contact op met Legal Exits wereldwijd om te bespreken hoe wij u kunnen helpen bij het terugkrijgen van uw vastgoedbeleggingen.

Vorig bericht
Liquidatie begrijpen: wat het betekent voor uw claims tegen Silverpoint
Volgend bericht
Liquidatie begrijpen: wat gebeurt er als er meer schulden zijn dan bezittingen?
Plan vandaag nog uw gratis en vrijblijvend adviesgesprek! Plan uw gratis adviesgesprek Boek nu