Timeshare compensatie

Alleen al in Europa zijn ongeveer 1,5 miljoen Europese gezinnen timeshare-eigenaren, waarvan meer dan een derde uit het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Het grootste aantal resorts zijn in Spanje.

Property, Real Estate en Fractional Ownerships zijn de afgelopen 20 jaar enorm veranderd en alleen al in het afgelopen jaar heeft Legal Exits met succes meer dan 1000 multinationale klanten bijgestaan bij het afstand doen van eigendommen en het claimen van schadevergoeding.

Het hele compensatieproces voor timeshare kan ingewikkeld en langdurig zijn.

Het wordt over het algemeen in twee delen voltooid:

Ten eerste kan het al dan niet het afstand doen van de eigendom inhouden, wat een afzonderlijk proces is. Ten tweede is er het claimproces. Het is ook erg belangrijk om erop te wijzen dat niet elke eigenaar in aanmerking komt voor een timeshare-compensatie en dat advies cruciaal is om te weten of hij al dan niet door moet gaan voordat er geld wordt betaald voor de dienst.

De onderstaande informatie is bedoeld om een overzicht te geven van de wijze waarop de wet vorderingen mogelijk heeft gemaakt en zal u een nuttig overzicht geven om te beoordelen of een vorderingsprocedure en schadevergoeding op u van toepassing kunnen zijn.

Juridische uitspraken

Richtlijnen in Spanje

Sinds de jaren negentig maakt de Europese Unie zich zorgen over klachten over misbruik van ‘timeshare-producten’ en keurde op 26 oktober 1994 de Europese richtlijn 94/47 / EG goed ter bescherming van de rechten van de consument.

Het Spaanse parlement voerde deze richtlijn door en op 15 december 1998 werd een eerste verordening goedgekeurd in de Spaanse wet.

De tijd heeft echter bewezen dat deze regeling onvoldoende was.

Op 29 maart 2012 heeft het Spaanse parlement, in navolging van de Europese Richtlijn 2008/122 / EG, de Real Decreto-Ley 8/2012 goedgekeurd, waarmee de Timeshare-verordening werd gewijzigd. Alle EU-lidstaten hebben de richtlijn vervolgens in hun nationale wetgeving omgezet.

Deze richtlijn had betrekking op timeshare, langetermijnvakantieproducten, wederverkoop- en ruilproducten en heeft een dramatisch precedent geschapen dat tot grote veranderingen in de timesharingsector heeft geleid. De timesharingrichtlijn was bedoeld om consumenten in belangrijke mate te beschermen tegen ongewenste timeshare-overeenkomsten en overeenkomsten voor soortgelijke vakantieproducten, die vaak aanzienlijke financiële risico's voor de consument met zich meebrengen.

Het heeft met name de consumentenbescherming uitgebreid tot aanvullende vakantieproducten, zoals bijvoorbeeld timeshare-overeenkomsten voor een periode van minder dan drie jaar, timeshare-wederverkoopcontracten, timeshare-uitwisselingsprogramma's en vakantieproducten voor de lange termijn.

Eerste Timeshare-uitspraak van het Spaanse Hooggerechtshof. Permanent-eeuwig (Perpetuity)

Op 15 januari 2015 trad een uitspraak van het Spaanse Hooggerechtshof in werking als gevolg van voornoemde regelgeving.

Het Hof oordeelde in het voordeel van een Noorse staatsburger die betoogde dat de ‘eeuwigdurende’ clausule van haar timeshare-contract met Anfi illegaal was volgens de EU-wetgeving.

In deze baanbrekende zaak tegen de Timeshare-giganten op Gran Canaria oordeelde de rechtbank dat de ‘eeuwigdurende’ clausule in strijd is met de Spaanse wet, in die zin dat een timeshare-overeenkomst getekend na 5 januari 1999 de looptijd van 50 jaar niet mag overschrijden.

Als gevolg hiervan werd voor de aanklager het hele contract ongeldig verklaard en beval de rechtbank Anfi om alle betalingen terug te betalen, evenals alle opgelopen rente, alle juridische kosten en het dubbele van het bedrag dat de klant had betaald voor haar aanbetaling.

Dit had vervolgens een enorme impact op Timeshare-eigenaars die hun contract na 5 januari 1999 ondertekenden en dit opende meer mogelijkheden voor eigenaren die hoopten aan hun contract te ontsnappen.

Uitspraak van het Spaanse Hooggerechtshof met betrekking tot de afkoelingsperiode en de informatieverstrekking.

De uitspraak van het Hooggerechtshof heeft voorgeschreven dat alle contracten een afkoelingsperiode van 14 dagen hadden moeten krijgen voor de aankoop van producten en dit is geldig in heel Europa.

Gedurende deze periode van 14 dagen zouden de consumenten in staat zijn gesteld om hun aankoop te overwegen en vragen te stellen over de producten die ze hebben geselecteerd en zich desgewenst terug te trekken uit de overeenkomst, zonder sancties.

Bovendien waren de verkopers verboden om enige vorm van aanbetaling te vragen.

De richtlijn bepaalt ook dat er bij alle Timeshare-producten die sinds begin 1999 door handelaren worden verkocht, voor ondertekening van het contract, gedetailleerde informatie moet verstrekt worden aan de klant.

De informatie moet de te betalen prijs omvatten, een gedetailleerde beschrijving van de aankoop inclusief de timeshare-locatie en het aantal, details van het appartement/eenheid/week(s) en de exacte periode en duur van het verblijf waarop de koper volgens het contract recht heeft . Indien de koper dit wenst, moet deze informatie ook in de eigen taal van de koper worden verstrekt.

Ten slotte is de handelaar verplicht, alvorens een overeenkomst te sluiten, de consument te wijzen op het bestaan van het ‘herroepingsrecht’, de duur van de herroepingstermijn en het feit dat het illegaal is om de klant tijdens deze periode een financieringsovereenkomst te laten ondertekenen.

Samenvattend zijn de belangrijkste aandachtspunten van de uitspraak

 1. Dat er een verplichte bedenktijd is van 14 dagen vanaf de aankoopdatum
 2. Dat klanten op de hoogte moeten worden gebracht van deze bedenktijd.
 3. Dat er geen geld kan worden geaccepteerd bij de ondertekening van het contract of binnen de 14 dagen bedenktijd.
 4. Dat alle contracten schriftelijk moeten zijn.
 5. Dat alvorens een contract te ondertekenen, bepaalde informatiepunten duidelijk moeten worden gemaakt aan de klant, zodat de klant volledig op de hoogte is van alle voorwaarden. Gebeurt dit niet, dan vervalt het contract.
 6. Het contract moet worden aangeboden in de taal van de koper.
 7. Dat bij opzegging van de overeenkomst door de klant, bijvoorbeeld tijdens de bedenktijd, ook alle overige gerelateerde financieringsovereenkomsten worden opgezegd.
 8. Dat de contractduur niet langer mag zijn dan 50 jaar.

Misleiding en Omissies

De Misrepresentation Act 1967 heeft betrekking op situaties waarin een verklaring onzorgvuldig of zonder redelijke gronden wordt afgelegd bij het beschrijven van de authenticiteit ervan.

Er zijn veel voorbeelden die onder onze aandacht zijn gebracht. Enkele van de meest voorkomende hebben betrekking op de verklaring dat, omdat Timeshare over het algemeen een kwaliteitsproduct is dat het een enorm rendement voor de klant kan opleveren.

Bovendien staat bekend dat verkopers garanderen dat de timeshare-markt gemakkelijk te navigeren is en dat het eenvoudig zal zijn om uw timeshare op een later tijdstip te ruilen of zelfs te verkopen.

Hoewel veel bedrijven een hoog opleidingsniveau voor hun personeel hebben, hebben veel grote organisaties geleden onder het feit dat een deel van hun verkooppersoneel een product zo presenteerde dat de klant niet echt de realiteit inzag van wat hij of zij was aan het kopen.

Als op het moment van aankoop uw keuze om door te gaan en een eigendom veilig te stellen afhing van de aankondigingen van de handelaar en de aankoop niet gegarandeerd was, dan is het tijd om te overwegen een legitieme schadevergoedingsclaim in te dienen met betrekking tot een verkeerde voorstelling van zaken.

Dit zijn enkele van de meest voorkomende uitspraken en tactieken die door onze klanten zijn genoemd.

 1. Sommige klanten kregen te horen dat de voorgestelde speciale aanbieding slechts tot het einde van die dag toegankelijk was en dat de prijzen dan zouden stijgen.
 2. Klanten werd verteld dat hun timesharing of aankoop een financiële investering is die in waarde zal stijgen.
 3. Dat de onderhoudskosten niet zullen stijgen.
 4. Dat het resort het onroerend goed na een bepaald aantal jaren terug zou kopen.
 5. Dat ze gemakkelijk hun timeshare konden verkopen of kopen.
 6. Dat het product waarvoor ze zich aanmeldden geen timeshare- of vakantiebezit-product was, maar een geheel ander product.
 7. Door geen duidelijke informatie te verstrekken komt een vage en verwarrende presentatie neer op een weglating, en de ondertekende overeenkomsten mogen geen enkele materiële informatie weglaten die de gemiddelde consument nodig heeft om hem in staat te stellen een weloverwogen besluit over een transactie te nemen.
 8. De overeenkomsten mogen geen onduidelijk, onbegrijpelijk of dubbelzinnig materiaal verbergen of verstrekken, waardoor de bedoeling van de handelspraktijk onduidelijk wordt.
 9. Bovendien hebben klanten geklaagd dat ze zich met tal van andere soorten producten, zoals punten of upgrades, hebben gerealiseerd dat hun eigendomswaarde nog steeds niet voldoende is om hun gewenste vakantie te boeken, hen geen grotere flexibiliteit biedt of hun eigendom waardevoller maakt.
 10. Ten slotte kregen veel klanten hun eigendommen verkocht in de veronderstelling dat hun eigen resorts en faciliteiten waarvoor ze onderhoudskosten betalen, alleen toegankelijk zouden zijn voor andere leden. In de loop der jaren zijn veel timeshare-resorts begonnen hun accommodatie online te verhuren met hotelboekingswebsites voor niet-timeshare-eigenaren en dit verlies van exclusiviteit heeft geleid tot veel frustratie en opnieuw een verkeerde voorstelling van zaken op het verkooppunt.

Als een van de punten in bovenstaande informatie op u van toepassing is, dan is het belangelijker dan ooit om goed advies te krijgen. We raden u aan om zoveel mogelijk informatie te krijgen van ons gratis vrijblijvende adviesgesprek.

Ons team van in-house advocaten werkt samen met een netwerk van nationale en internationale advocatenkantoren en juristen. Allen zijn ervaren experts in Timeshare-gerelateerde contracten wereldwijd.

Hier bij Legal Exits zijn we erg trots om u altijd eerlijk, weloverwogen advies te geven zodat u de juiste beslissingen kunt nemen voor u en uw gezin.

Onze professionaliteit stelt ons in staat om een zeer hoog niveau van persoonlijke service te bieden in elke taal, elke dag van de week voor u beschikbaar, per telefoon of per post.

Vanaf het moment dat u gebruik maakt van onze timeshare annuleringsservice, ontvangt u een referentienummer en een aangewezen contactpersoon om u volledige juridische ondersteuning te bieden op alle relatieve gebieden van uw eigendom, of u nu afstand wenst te doen of een juridische claim wilt indienen.

Neem contact met ons op:

Plan vandaag nog uw gratis en vrijblijvend adviesgesprek! Plan uw gratis adviesgesprek Boek nu