Korvaus loma-osakkeesta

Pelkästään Euroopassa on noin 1,5 miljoonaa kotitaloutta jotka omistavat loma-osakkeita, joista yli kolmasosa on Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Irlannissa, ja eniten lomakohteiden omistuksia on Espanjassa.

Kiinteistöt, kiinteistöt ja osaomistukset ovat muuttuneet valtavasti viimeisen 20 vuoden aikana, ja pelkästään viimeisen vuoden aikana Legal Exits on auttanut menestyksekkäästi yli 1000 monikansallista asiakasta omistusten luopumisessa ja korvausten hakemisessa.

Koko loma-osakkeiden korvaus- ja valitusprosessi voi olla monimutkainen sekä pitkä.

Se on jaettu kahteen osaan.

Ensinnäkin siihen voi liittyä omistuksesta luopuminen, mikä on erillinen prosessi. On myös erittäin tärkeää huomauttaa, että kaikilla omistajilla ei ole oikeutta vaatia loma-osakkeista korvausta, ja neuvonta onkin ensisijaisesti tärkeintä, jotta olemme varmoja voiko prosessia jatkaa ennen kuin mistään palveluista maksetaan rahaa.

Seuraavien tietojen tarkoituksena on antaa sinulle yhteenveto siitä, miten laki on mahdollistanut vaatimusten käsittelyn sekä se antaa sinulle hyödyllisen yleiskuvan arvioidaksesi koskeeko reklamointi- ja korvausprosessi sinua.

 

 

Lailliset tuomiot ja päätökset

Espanjalaiset asetukset

1990-luvulta lähtien Euroopan unioni on ollut huolissaan lomaklubituotteiden väärinkäytöksiä koskevista valituksista ja hyväksyi 26. lokakuuta 1994 eurooppalaisen direktiivin 94/47 / EY kuluttajien oikeuksien suojelemiseksi.

Espanjan parlamentti otti tämän direktiivin osaksi Espanjan lainsäädäntöä ensimmäisen asetuksen hyväksymisestä 15. joulukuuta 1998.

Aika osoitti kuitenkin, että tämä asetus ei ollut riittävä.

Espanjan parlamentti vahvisti 29. maaliskuuta 2012 eurooppalaisen direktiivin 2008/122 / EY seurauksena Real Decreto-Ley 8/2012: n muuttamalla lomaklubeja koskevaa asetusta. Kaikki EU: n jäsenvaltiot ovat myöhemmin sisällyttäneet direktiivin kansalliseen lainsäädäntöönsä.

Tämä direktiivi kattoi loma-osakkeita, pitkäaikaisia ​​lomatuotteita, jälleenmyynti- sekä vaihtotuotteita, ja se oli dramaatinnen ennakkotapaus, joka on aiheuttanut suuria muutoksia lomaklubi-tuotteiden alalla. Lomaosake-direktiivi on suunniteltu tarjoamaan kuluttajille tärkeä suoja ei-toivottuja loma-osakkeita ja vastaavia loma-tuotteita koskevilta sopimuksilta, joihin liittyy usein merkittäviä taloudellisia riskejä kuluttajille.

Erityisesti se on laajentanut kuluttajansuojaa muihin loma-tuotteisiin, kuten esimerkiksi lomaosakkeisiin alle kolmen vuoden ajaksi, loma-osakkeiden jälleenmyyntisopimuksiin, loma-osakkeiden vaihto-ohjelmiin ja pitkäaikaisiin lomatuotteisiin.

Espanjan korkeimman oikeuden ensimmäinen päätös pysyvyydestä

Espanjan korkeimman oikeuden tuomio tuli voimaan 15. tammikuuta 2015 edellä mainittujen asetusten seurauksena.

Tuomioistuin antoi päätöksen Norjan kansalaisen puolesta, joka väitti että hänen Anfin kanssa tekemän loma-osakkeen pysyvyyslauseke oli EU:n lainsäädännön mukaan laiton.

Tässä uraauurtavassa asiassa Gran Canarian lomaklubi jättiläisiä vastaan ​​tuomioistuin katsoi, että pysyvyyslauseke rikkoo Espanjan lakia, koska 5. tammikuuta 1999 jälkeen allekirjoitettu loma-osake sopimus ei voi ylittää 50 vuotta.

Tämän seurauksena kantajalle koko sopimus oli pätemätön ja tuomioistuin määräsi Anfin maksamaan kaikki kulut, kaikki korot, kaikki oikeudenkäyntikulut ja kaksinkertaisen määrän, jonka asiakas oli maksanut hänen käsirahana.

Tällä oli myöhemmin valtava vaikutus lomaklubien omistajiin, jotka allekirjoittivat sopimuksen 5. tammikuuta 1999 jälkeen, ja se avasi enemmän mahdollisuuksia niille omistajille, jotka toivoivat pääsevänsä irti sopimuksistaan.

Espanjan korkeimman oikeuden päätös harkinta-ajasta ja tietojen toimittamisesta.

Korkeimman oikeuden päätös on myös vahvistanut, että kaikilla aiemmin tehdyillä sopimuksilla olisi pitänyt olla 14 päivän harkinta-aika koko Euroopassa voimassa olevien tuotteiden ostamiseksi.

Tämä 14 päivän ajanjakso olisi antanut kuluttajille mahdollisuuden harkita ostoaan ja esittää kysymyksiä valitsemistaan ​​tuotteista ja peruuttaa sopimuksen, jos he haluavat tehdä niin, ilman seuraamuksia.

Lisäksi myyjiä olisi pitänyt kieltää pyytämästä minkäänlaista etukäteismaksua tai panttia.

Direktiivissä säädetään myös, että elinkeinonharjoittajien on annettava vuoden 1999 alusta lähtien ostettujen lomaklubituotteiden ostajille yksityiskohtaiset tiedot hyvissä ajoin ennen kuin ostaja sitoutuu sopimukseen.

Tietojen tulee sisältää maksettava hinta, yksityiskohtainen kuvaus ostosta, mukaan lukien aikaosuuden sijainti ja numero, tiedot asunnosta / asunnosta / viikko(t) ja tarkka oleskeluaika ja -pituus, johon ostajalla on sopimuksen mukaan oikeus . Nämä tiedot on annettava myös ostajan omalla kielellä, jos hän niin haluaa.

Lopuksi ennen sopimuksen tekemistä elinkeinonharjoittajan on kiinnitettävä kuluttajan huomio 'peruuttamisoikeuden' olemassaoloon ja peruuttamisajan pituuteen ja siihen, että on laitonta, että asiakas allekirjoittaa rahoitussopimuksen tänä aikana.

Yhteenvetona päätöksen pääkohdat ovat

 1. Pakollisen harkinta-ajan on oltava 14 päivää ostopäivästä /
 2. Asiakkaille on ilmoitettava tästä harkinta-ajasta.
 3. Rahaa ei voida hyväksyä sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä tai 14 päivän harkinta-ajan kuluessa.
 4. Kaikkien sopimusten on oltava kirjallisia.
 5. Ennen sopimuksen allekirjoittamista asiakkaalle on tehtävä selväksi tietyt tiedot, jotta asiakas on täysin tietoinen kaikista ehdoista. Jos näin ei tehdä, sopimus mitätöidään.
 6. Sopimus on tarjottava ostajan kielellä.
 7. Jos asiakas peruuttaa sopimuksen esimerkiksi harkinta-aikana, myös kaikki muut siihen liittyvät rahoitussopimukset peruutetaan.
 8. Että sopimuksen kesto ei voi kestää yli 50 vuotta.

Väärennökset ja laiminlyönnit

Väärennöksistä annettu laki vuodelta 1967 kattaa tilanteet, joissa lausunto annetaan huolimattomasti tai ilman kohtuullista perustetta kuvaamaan sen aitoutta.

Jotkut yleisimmistä havaituista väärinkäytöksistä liittyvät julistukseen siitä, että koska loma-osake on laadukas tuote,… että se voi tarjota asiakkaalle valtavan tuoton sijoituksesta.

Lisäksi myyjien tiedetään takaavan, että loma-osake markkinoilla on helppo liikkua ja loma-osakkeiden vaihtaminen tai jopa myyminen myöhemmin on helppoa.

Vaikka monilla yrityksillä on korkea henkilöstötason koulutus, monet suuret organisaatiot ovat kärsineet siitä, että osa heidän myyntihenkilöstöstään otti tuotteen esille niin, että asiakas ei todellakaan ymmärtänyt todellisuutta siitä mitä oli ostamassa.

Jos ostohetkellä valintasi riippui elinkeinonharjoittajan ilmoituksista ja puheistä eikä osto ole taattu, niin on aika harkita oikeutetun korvausvaatimuksen tekemistä väärin myydystä tuotteesta.

Nämä ovat joitain yleisimpiä tapoja ja taktiikoita.

 1. Joillekin asiakkaille kerrottiin, että ostettavaksi ehdotettu erikoistarjous oli käytettävissä vain kyseisen päivän loppuun asti ja että hinnat nousisivat pian.
 2. Asiakkaille kerrottiin, että heidän lomaosake tai lomaklubituote on taloudellinen sijoitus, jonka arvo nousee.
 3. Vastikkeet eivät nouse.
 4. Että lomakeskus ostaa kiinteistön takaisin tietyn vuoden kuluttua.
 5. Että he voisivat helposti myydä loma-osakkeittaan tai sijoituksiaan.
 6. Se, että heidän rekisteröimänsä tuote ei ollut loma-osake tai lomaklubituotetta, vaan kokonaan toinen tuote.
 7. Ilmoittamatta selkeästi – epämääräinen ja hämmentävä esitys merkitsee laiminlyöntiä, eikä allekirjoitetuista sopimuksista saa jättää pois keskivertokuluttajan tarvitsemaa olennaista tietoa, jonka perusteella hän voisi tehdä tietoisen kauppapäätöksen.
 8. Sopimukset eivät voi sisältää piilotettua, epäselvää tai vaikeaselkoista materiaalia joka peittää kaupallisen käytännön tarkoituksen, tai niin että se jää kuluttajalle epäselväksi.
 9. Lisäksi asiakkaat ovat valittaneet, että lukuisilla muilla tuotteilla, kuten pisteillä tai päivityksillä, he ovat huomanneet, että heidän omaisuuden arvo ei silti riitä varaamaan haluamaasi lomaa, tai ei tarjoa heille enemmän joustavuutta tai se ei tee heidän omistuksistaan ​​arvokkaampaa.
 10. Lisäksi monille asiakkaille myytiin omistusoikeus sillä edellytyksellä, että heidän omistuksensa ja huoneistonsa joista he maksavat vastikkeita ovat vain muiden jäsenten käytettävissä. Vuosien varrella monet lomaklubeja tarjoamat lomakohteet ovat alkaneet vuokrata majoitustaan ​​verkossa hotellivaraussivustoilla muille kuin lomaklubien omistajille, ja tämä yksinoikeuden menetys on aiheuttanut paljon turhautumista ja jälleen väärin myyntiä myyntipisteessä.

Jos jokin yllä olevista tiedoista koskee teitä, niin hyvien neuvojen saaminen ei ole koskaan ollut tärkeämpää ja suosittelemmekin, että hankitte mahdollisimman paljon tietoa ilmaisista, ei velvoitteita koskevista palveluistamme.

Oma lakimiestiimimme tekee yhteistyötä asianajotoimistojen, kansainvälisten asianajajien, oikeustieteilijöiden ja sopimusjuristien verkoston kanssa. Kaikki ovat kokeneita asiantuntijoita lomatuotteisiin liittyvissä sopimuksissa maailmanlaajuisesti.

Olemme Lexal Exitillä erittäin ylpeitä voidessamme aina tarjota sinulle rehellisiä, huolellisesti harkittuja neuvoja, jotta voit tehdä oikeita päätöksiä sinulle ja perheellesi.

Ammattitaitomme ansiosta voimme tarjota erittäin korkeatasoista henkilökohtaista palvelua kaikilla kielillä, asiakaspalvelumme on käytettävissäsi viikon jokaisena päivänä, puhelimitse tai sähköpostitse.

Siitä hetkestä, kun aloitat lomaklubien peruutuspalvelumme, saat viitenumeron ja nimetyn yhteyshenkilön tarjoamaan sinulle täydellistä oikeudellista tukea kaikilla omistuksesi suhteellisilla alueilla riippumatta siitä, haluatko luopua tai tehdä oikeudellisen vaatimuksen.
LE – Timeshare Relinquishment

Captcha-tarkistus epäonnistui. Jos et ole robotti, yritä uudelleen.Valitsemalla valintaruudun hyväksyn tietosuojakäytännön ja tietosuojan, jonka voin lue tästä. Hyväksy tämä

Virhe Suojattu yhteys!