Viking Real Estate & Consultants övergår till Viking Real Estate och Legal Exits

I ett strategiskt drag till separera fastighets- och konsulttjänsterna, Viking Real Estate & Consultants, för några år sedan, genomgick en betydande omvandling, vilket resulterade i skapandet av två distinkta företag: Viking Fastigheter och Juridiska utgångar.

 

Uppdelningen ledde till etableringen av Viking Real Estate, dedikerade till att fortsätta arvet av spetskompetens inom fastighetssektorn, och Legal Exits, specialiserade på juridiska tjänster och konsulttjänster.

 

  • Viking Real Estate, som direkt efterträdare till det ursprungliga företaget, har upprätthållit sitt orubbliga engagemang för fastighetsförsäljning, investeringar och uthyrning. Genom sin utveckling har företaget konsekvent expanderat på det robusta grundarbete som etablerats av sin föregångare, och visat oöverträffad expertis och orubbligt engagemang för sina kunder.

 

Inom fastighetsförsäljningsområdet erbjuder Viking Real Estate omfattande marknadsföringstjänster till kunder som vill sälja sina fastigheter. Detta inkluderar tillhandahållande av professionell fotografering och videografi för att visa upp fastigheter i bästa möjliga ljus, såväl som strategiska reklamkampanjer på sociala medier för att nå en bredare publik.

 

Dessutom har företaget ett flerspråkigt team som säkerställer effektiv kommunikation och personlig service för kunder från olika språkliga bakgrunder. Detta holistiska tillvägagångssätt understryker Viking Real Estates engagemang för att tillhandahålla en komplett och skräddarsydd upplevelse för fastighetssäljare, genom att utnyttja innovativa marknadsföringstekniker och ett mångsidigt, kundfokuserat team.

 

  • Juridiska utgångar, som härrör från konsultavdelningen för Viking Real Estate & Consultants, har utökat sin räckvidd till den juridiska och rådgivningsbranschen, tillhandahåller personliga juridiska tjänster och strategisk vägledning, med ett centralt fokus på timeshare-relaterade juridiska frågor.

 

Genom att utnyttja vår omfattande erfarenhet och expertis inom fastighets- och juridiska domäner, är Legal Exits dedikerade till att hjälpa kunder att navigera i komplexiteten i tidsdelningstvister. Oavsett om det handlar om att jaga rättsliga anspråk mot tidsdelningsföretag för påstådda tjänstefel, felaktig framställning eller avtalsbrott, eller för att underlätta processen för avstående från timeshare och exitstrategier, har företaget åtagit sig att förespråka rättigheter och intressen hos tidsdelningsägare. Genom ett noggrant tillvägagångssätt för ärendebedömning, omfattande juridisk representation och skräddarsydda strategier, syftar Legal Exits till att ge klienter möjlighet att effektivt hantera sina tidsdelningsutmaningar och söka gynnsamma lösningar.

 

Dessutom omfattar företagets rådgivningstjänster att tillhandahålla informerad vägledning om krångligheterna i tidsdelningskontrakt, ägarstrukturer och de juridiska konsekvenserna av potentiella exit-alternativ, vilket säkerställer att kunderna är utrustade med den kunskap och de resurser som krävs för att fatta välgrundade beslut angående deras tidsdelningsförpliktelser.

 

Omprofileringen av Viking Real Estate & Consultants till Viking Real Estate och Legal Exits har väckt uppmärksamhet och hyllningar inom branschen. Genom att fokusera på specifika expertområden har dessa två enheter visat ett ökat engagemang för att möta de förändrade behoven hos sina kunder och den bredare marknaden. Detta strategiska skifte har inte bara omformat företagets organisation utan också stärkt dess engagemang för att tillhandahålla exceptionella tjänster och lösningar.

Föregående inlägg
5 års engagemang i tidsdelningskrav: Vi firar framgångsrika domar från Santa Cruz Court för våra kunder
Nästa inlägg
Spotlight på Timeshare Scams: Hur du skyddar dig själv
Boka en kostnadsfri och förpliktande konsultation idag! Boka in din kostnadsfria konsultation Boka nu