Silberpunkt

Vi ägde en lägenhet hos Silverpoint i 6 år, under dessa år betalade vi mer i
underhållsavgifter/årligavgifter än vad vi tjänade via uthyrningen. Legal Exits löste att vi fick tillbaka det vi
spenderat (inkluderar alla avgifter) + 20% extra.
Tack /Ponte

Vereinbaren Sie noch heute Ihren kostenlosen und unverbindlichen Beratungstermin! Vereinbaren Sie Ihren kostenlosen Beratungstermin buchen Sie jetzt