Silverpoint

Vi ägde en lägenhet hos Silverpoint i 6 år, under dessa år betalade vi mer i
underhållsavgifter/årligavgifter än vad vi tjänade via uthyrningen. Legal Exits löste att vi fick tillbaka det vi
costerat (inkluderar alla avgifter) + 20% extra.
Tack / Ponte

Virhe Suojattu yhteys!