Silverpoint

Vi ägde en lägenhet hos Silverpoint i 6 år, under dessa år betalade vi mer i
underhållsavgifter/årligavgifter än vad vi tjänade via uthyrningen. Legal Exits löste att vi fick tillbaka det vi
spenderat (inkluderar alla avgitter) + 20% extra.
Tack/Ponte

Pianifica oggi stesso la tua consulenza gratuita e senza impegno! Prenota la tua consulenza gratuita Prenota ora