Silverpoint

Vi ägde en lägenhet hos Silverpoint i 6 år, sous dessa år betalade vi mer i
underhållsavgifter/årligavgifter än vad vi tjänade via uthyrningen. Sorties légales löste att vi fick tillbaka det vi
dépenser (inkluder alla avgifter) + 20% supplémentaire.
Tack / Ponte

Planifiez votre consultation gratuite et sans engagement dès aujourd'hui ! Planifiez votre consultation gratuite Reserve maintenant