Den spanske høyesteretts timeshare

16. mars 2015 trådte en kjennelse fra den spanske høyesterett i kraft, etter det europeiske direktivet (implementert i Spania av Real Decreto – ley 8/2012).

Dette direktivet dekket timeshare, langsiktige ferieprodukter, videresalg og bytteprodukter og har skapt en dramatisk presedens som har ført til store endringer i timeshare-industrien.

Den 29. mars 2012 validerte det spanske parlamentet Real Decreto-Ley 8/2012, og endret timeshare-direktivet, som senere ble forelagt Europakommisjonen. Alle EUs medlemsland har senere innlemmet direktivet i sin nasjonale lovgivning.

Timeshare-direktivet, som erstatter et eldre direktiv fra 1994 (Direktiv 1994/47 / EF), ble utformet for å gi forbrukere viktig beskyttelse mot uønskede timeshare-kontrakter og kontrakter for lignende ferieprodukter, som ofte innebærer betydelig økonomisk risiko for forbrukerne.

Spesielt har den utvidet forbrukerbeskyttelsen til ytterligere ferieprodukter, som for eksempel timeshare-kontrakter for en periode på mindre enn tre år, timeshare-videresalgskontrakter, timeshare-utvekslingsprogrammer og langsiktige ferieprodukter.

Forrige innlegg
Første tidsdelingsavgjørelse fra den spanske høyesterett Perpetuity
Neste innlegg
Avgjørelse fra den spanske høyesterett angående avkjølingsperiode og informasjonslevering.
feil: Innholdet er beskyttet !!