Første tidsdelingsavgjørelse fra den spanske høyesterett Perpetuity

15. januar 2015 trådte en kjennelse fra den spanske høyesterett i kraft som følge av de nevnte forskriftene.

Domstolen dømte til fordel for en norsk statsborger som hevdet at " perpetuity "-klausulen i timeshare-kontrakten hennes med Anfi Resorts var ulovlig i henhold til EU-lovgivningen.

I denne banebrytende saken, mot Timeshare-gigantene på Gran Canaria, slo retten fast at en " perpetuity "-klausul bryter med spansk lov, ved at en timeshare-avtale signert etter 5. januar 1999 ikke kan overstige 50 år.

Som et resultat, for saksøker, ble hele kontrakten ugyldig og retten påla Anfi å tilbakebetale alle betalinger samt alle påløpte renter, alle advokatutgifter og det dobbelte av beløpet klienten hadde betalt for depositumet hennes.

Dette hadde senere en enorm innvirkning på timeshare-eiere som signerte kontrakten sin etter 5. januar 1999 og åpnet for flere muligheter for de eierne som håpet å unnslippe kontrakten.

Neste innlegg
Den spanske høyesteretts timeshare
Avtal en gratis og uforpliktende konsultasjon i dag! Avtal din gratis konsultasjon Bestill nå