Timeshare-kompensasjon

Bare i Europa er rundt 1,5 millioner europeiske husholdninger timeshare-eiere, mer enn en tredjedel av dem er fra Storbritannia og Irland, med det største antallet feriesteder i Spania.

Eiendom, eiendom og delt eierskap har endret seg enormt de siste 20 årene, og bare i løpet av det siste året har Legal Exits med hell hjulpet over 1000 multinasjonale kunder med å gi fra seg eierskap og kreve kompensasjon.

Hele timeshare-kompensasjonsprosessen kan være komplisert og lang.

Det er vanligvis fullført i to seksjoner.

For det første kan det innebære avståelse av eierskapet, som er en egen prosess. Det er også veldig viktig å påpeke at ikke alle eiere er berettiget til å kreve timeshare-kompensasjon, og råd er avgjørende for å vite om de skal fortsette eller ikke før noen penger blir betalt for tjenesten.

Informasjonen nedenfor er laget for å gi en oppsummering av hvordan loven har gjort det mulig å fremsette krav og vil gi deg en nyttig oversikt for å vurdere om en kravprosess og erstatning kan gjelde for deg.

 

 

Juridiske dommer og kjennelser

Den spanske forordningen

Siden 1990-tallet har EU vært bekymret for klager om misbruk av 'timeshare-produkter' og godkjente det europeiske direktivet 94/47/CE 26. oktober 1994 for å beskytte forbrukerrettigheter.

Dette direktivet ble innført i spansk lov av det spanske parlamentet som godkjente en første forskrift 15. desember 1998.

Tiden viste imidlertid at denne forskriften var utilstrekkelig.

Den 29. mars 2012, etter det europeiske direktivet 2008/122/CE, validerte det spanske parlamentet Real Decreto-Ley 8/2012, og endret timeshare-forordningen. Alle EUs medlemsland har i ettertid inkorporert direktivet i sin nasjonale lovgivning.

Dette direktivet dekket timeshare, langtidsferieprodukter, videresalg og bytteprodukter og har skapt en dramatisk presedens som har ført til store endringer i timeshare-industrien. Timeshare-direktivet ble utformet for å gi forbrukere viktig beskyttelse mot uønskede timeshare-kontrakter og kontrakter for lignende ferieprodukter, som ofte innebærer betydelig økonomisk risiko for forbrukerne.

Spesielt har den utvidet forbrukerbeskyttelsen til ytterligere ferieprodukter, som for eksempel timeshare-kontrakter for en periode på mindre enn tre år, timeshare-videresalgskontrakter, timeshare-utvekslingsprogrammer og langsiktige ferieprodukter.

Første kjennelse fra den spanske høyesterett med referanse til "Perpetuity"

15. januar 2015 trådte en kjennelse fra den spanske høyesterett i kraft som følge av de nevnte forskriftene.

Domstolen dømte i favør av en norsk statsborger som hevdet at "evighet"-klausulen i timesharekontrakten hennes med Anfi var ulovlig i henhold til EU-retten.

I denne banebrytende saken mot Timeshare-gigantene på Gran Canaria, slo retten fast at «perpetuity»-klausulen bryter spansk lov, ved at en timeshare-avtale signert etter 5. januar 1999 ikke kan overstige 50 år.

Som et resultat av dette ble hele kontrakten ugyldig for saksøkeren, og retten påla Anfi å tilbakebetale alle omkostninger samt alle påløpte renter, alle advokatutgifter og det dobbelte av beløpet som klienten hadde betalt for depositumet hennes.

Dette hadde senere en enorm innvirkning på timeshare-eiere som signerte kontrakten sin etter 5. januar 1999 og åpnet flere muligheter for de eierne som håpet å unnslippe båndene til kontraktene sine.

Avgjørelse fra den spanske høyesterett angående avkjølingsperiode og informasjonslevering.

Høyesterettsdommen har også godkjent at alle tidligere inngåtte kontrakter skulle ha hatt 14 dagers angrefrist, for kjøp av produkter gjeldende over hele Europa.

Denne 14-dagersperioden ville gitt forbrukere mulighet til å vurdere kjøpet og stille spørsmål om produktene de har valgt og trekke seg fra kontrakten hvis de ønsker å gjøre det, uten straff.

I tillegg burde selgere vært forbudt å be om noen form for sikring av innskudd.

Direktivet fastsetter også at enhver timeshare solgt siden begynnelsen av 1999 av næringsdrivende skal gi detaljert informasjon til kjøpere i god tid før kjøperen forplikter seg til en kontrakt.

Informasjonen må inkludere prisen som skal betales, en detaljert beskrivelse av kjøpet, inkludert timeshare plassering og nummer, detaljer om leiligheten / enheten / uken(e) og den nøyaktige perioden og lengden på oppholdet som kjøperen har rett til i henhold til kontrakten . Denne informasjonen skal også gis på kjøpers eget språk dersom han/hun ønsker det.

Til slutt før inngåelse av en avtale er næringsdrivende forpliktet til å gjøre forbrukeren oppmerksom på eksistensen av 'angreretten' og lengden på angrefristen og at det er ulovlig å la kunden signere en finansieringsavtale i denne perioden.

Oppsummert er kjennelsens hovedfokus

 1. At det er en obligatorisk angrefrist på 14 dager fra kjøpsdato/
 2. At kundene skal informeres om denne angrefristen.
 3. At ingen penger kan aksepteres ved signering av kontrakten eller innen 14 dagers angrefrist.
 4. At alle kontrakter skal være skriftlige.
 5. At før kontraktsinngåelse må visse informasjonspunkter gjøres klart for kunden slik at kunden er fullstendig klar over alle forholdene. Unnlatelse av å gjøre dette vil gjøre kontrakten ugyldig.
 6. Kontrakten skal tilbys på kjøpers språk.
 7. At ved en kansellert avtale fra kundens side, for eksempel i angrefristen, kanselleres også alle andre relaterte finansieringsavtalekontrakter.
 8. At kontraktens varighet ikke kan vare lenger enn 50 år.

Uriktig fremstilling og utelatelser

The Misrepresentation Act 1967, dekker situasjoner der en uttalelse er gjort uforsiktig eller uten rimelig grunn for å beskrive dens autentisitet.

Noen av de vanligste feilrepresentasjonene som har blitt sett, relaterer seg til erklæringen om at fordi timeshare er et kvalitetsprodukt... at det kan gi en enorm avkastning på en investering for kunden.

I tillegg har selgere vært kjent for å garantere at timeshare-markedet er enkelt å navigere, og det vil være enkelt å bytte eller til og med selge timeshare på et senere tidspunkt.

Selv om mange bedrifter har en høy standard for opplæring av sine ansatte, har mange store organisasjoner lidd under det faktum at noen av selgerne deres tok til å presentere et produkt på en slik måte at kunden ikke virkelig oppfattet virkeligheten av det han eller hun kjøpte.

Hvis valget ditt om å fortsette og sikre en eiendom på kjøpstidspunktet var avhengig av forhandlerens kunngjøringer og kjøpet ikke er det som ble garantert, er det på tide å vurdere å fremsette et legitimt erstatningskrav med hensyn til feilaktig fremstilling.

Dette er noen av de vanligste uttalelsene og taktikkene som har blitt påpekt.

 1. Noen kunder ble fortalt at spesialtilbudet som ble foreslått for kjøp kun var tilgjengelig til slutten av den dagen, og at prisene da ville gå opp.
 2. Kundene ble fortalt at timeshare eller kjøpet deres er en økonomisk investering som vil øke i verdi.
 3. At vedlikeholdskostnadene ikke vil øke.
 4. At feriestedet ville kjøpe tilbake eiendommen etter et visst antall år.
 5. At de enkelt kunne selge timeshare eller kjøpe.
 6. At produktet de registrerte seg for ikke var et timeshare- eller ferieeierskapsprodukt, men et helt annet produkt.
 7. Ved å ikke gi informasjon tydelig – en vag og forvirrende presentasjon utgjør en unnlatelse, og avtalene som er signert må ikke utelate noen vesentlig informasjon som gjennomsnittsforbrukeren trenger som ville tillate dem å ta en informert transaksjonsbeslutning.
 8. Avtalene kan ikke skjule eller gi uklart, uforståelig, tvetydig materiale, som tilslører hensikten med handelspraksisen slik at den er uklar.
 9. I tillegg har kunder klaget over at de med en rekke andre typer produkter som poeng eller oppgraderinger har innsett at eiendomsverdien deres fortsatt ikke er nok til å bestille ønsket ferie, ikke gir dem større fleksibilitet eller gjør eiendommen mer verdifull.
 10. Til slutt ble mange kunder solgt sine eierskap med forutsetningen om at deres hjemsteder og fasiliteter som de betaler avgifter for bare ville være tilgjengelig for andre medlemmer. I løpet av årene har mange timeshare-resorts begynt å leie overnatting på nett med hotellbestillingsnettsteder for ikke-timeshare-eiere, og dette tapet av eksklusivitet har ført til mye frustrasjon og igjen feilaktig fremstilling på salgsstedet.

Hvis noe av informasjonen ovenfor gjelder deg, har det aldri vært viktigere å få gode råd, og vi oppfordrer deg til å få så mye informasjon som mulig fra våre gratis og uforpliktende konsultasjoner.

Vårt team av interne advokater samarbeider med et nettverk av advokatfirmaer, internasjonale advokater, juridiske forskere og kontraktsadvokater. Alle er erfarne eksperter på timeshare-relaterte kontrakter over hele verden.

Her på Legal Exits er vi veldig stolte av å alltid gi deg ærlige, nøye overveide råd for at du skal kunne ta de riktige avgjørelsene for deg og din familie.

Vår profesjonalitet gjør at vi kan tilby et meget høyt nivå av personlig service på alle språk, tilgjengelig for deg hver dag i uken, via telefon eller mail.

Fra det øyeblikket du tar vår timeshare-kanselleringstjeneste, vil du motta et referansenummer og en utpekt kontaktperson for å tilby deg full juridisk støtte i alle relative områder av ditt eierskap, enten du ønsker å gi fra deg eller inngi et rettslig krav.
LE – Timeshare Relinquishment

Captcha-validering mislyktes. Hvis du ikke er en robot, prøv igjen.Ved å merke av i boksen godtar jeg personvernreglene og databeskyttelsen som jeg kan les her. Vennligst godta dette

feil: Innholdet er beskyttet !!