Första tiddelningsbeslut från den spanska högsta domstolens evighet

Den 15 januari 2015 trädde en dom från den spanska högsta domstolen i kraft som ett resultat av ovannämnda regler.

Domstolen dömde till förmån för en norsk medborgare som hävdade att " perpetuity "-klausulen i hennes timeshare-avtal med Anfi Resorts var olaglig enligt EU-lagstiftningen.

I detta banbrytande fall, mot Timeshare-jättarna på Gran Canaria, slog domstolen fast att en " perpetuity "-klausul bryter mot spansk lag, eftersom ett timeshare-avtal undertecknat efter den 5 januari 1999 inte får överstiga 50 år.

Som ett resultat av detta blev hela avtalet ogiltigt för käranden och domstolen ålade Anfi att återbetala alla betalningar samt alla uppkomna räntor, alla advokatkostnader och det dubbla beloppet som klienten hade betalat för hennes handpenning.

Detta fick sedan en enorm inverkan på tidsdelningsägare som skrev på sitt kontrakt efter den 5 januari 1999 och öppnade upp fler möjligheter för de ägare som hoppades att fly sitt kontrakt.

Nästa inlägg
Spaniens högsta Domstol, tidsdelning
fel: Innehållet är skyddat !!