Spaniens högsta Domstol, tidsdelning

Den 16 mars 2015 trädde ett beslut från den spanska högsta domstolen i kraft efter det europeiska direktivet (genomfört i Spanien av Real Decreto ley 8/2012).

Detta direktiv omfattade tidsdelning, långvariga semesterprodukter, återförsäljnings- och utbytesprodukter och har skapat ett dramatiskt prejudikat som har medfört stora förändringar i tidsdelnings- / semesterproduktindustrin.

Den 29 mars 2012 validerade det spanska parlamentet Real Decreto-Ley 8/2012, vilket ändrade tidsdelningsdirektivet, som sedan överlämnades till Europeiska kommissionen. Alla EU-medlemsstater har därefter införlivat direktivet i sin nationella lagstiftning.

Timeshare-direktivet, som ersätter ett äldre direktiv från 1994 (direktiv 1994/47/EG), utformades för att ge konsumenter ett viktigt skydd mot oönskade avtal om tidsdelning och avtal för liknande semesterprodukter, som ofta innebär betydande ekonomiska risker för konsumenterna.

I synnerhet har det utvidgat konsumentskyddet till att omfatta ytterligare semesterprodukter, till exempel timeshare-kontrakt för en period på mindre än tre år, timeshare-återförsäljningskontrakt, timeshare-utbytesprogram och långsiktiga semesterprodukter.

Föregående inlägg
Första tiddelningsbeslut från den spanska högsta domstolens evighet
Nästa inlägg
Beslut från den spanska högsta domstolen angående avkylningsperiod och tillhandahållande av information.
fel: Innehållet är skyddat !!