Vilka var huvudreglerna för att sälja timeshare efter 1999?

  1. Rätt att säga upp avtalet inom 14 dagar efter undertecknandet utan påföljd.
  2. Förlängda avsvalningsperioder.
  3. Maximal kontraktslängd ändrad till 50 år. Kontrakt kan inte längre vara ogiltig eller har inget slutdatum.
  4. Betalningar kan inte tas på plats
  5. Kontrakt kan inte längre använda orden ägande, fastighet eller investeringar

Lag 42/98 har sedan i juli 2012 ersatts av de nuvarande europeiska lagar som finns idag. Dessa erbjuder ännu mer skydd för timeshare-ägare

Om du känner att du kanske har blivit felsåld en timeshare eller vill få ditt kontrakt granskat, använd vår online-kompensationskalkylator så kommer en medlem i vårt team att kontakta dig.

Fordringsuträknare